Pravila korišćenja i politika privatnosti

PRAVILA KORIŠĆENJA

Hvala što ste posetili naš sajt!

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo vas da napustite internet sajt.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo HOTELA 'Vila Sunce' ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno.
HOTEL 'Vila Sunce' će da zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, HOTEL 'Vila Sunce' se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu.
Takođe, HOTEL 'Vila Sunce' ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili so1verom.
Informacije date na ovom internet sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen vašoj situaciji.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. HOTEL 'Vila Sunce' nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Izmena uslova korišćenja

HOTEL 'Vila Sunce' može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost je važna!

HOTEL 'Vila Sunce' čuva privatnost svih posetilaca svog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od vas

U načelu možete posete ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naši serveri sakupljaju imena domena koja su u takvoj formi da ne možete biti identifikovani preko njih. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o vama kako bismo vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite od nas.
Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne da biste dobili uslugu koju ste zatražili.

Podaci o rukovaocu

Pravno lice: Milan Krneta PR, UR 'Vila Sunce', Stara Pazova, Karađorđeva 121a, Mat.broj: 61475672.

Pravni osnov za sakupljanje informacija

Pravni osnov za sakupljanje i obradu informacija jeste pristanak lica na koje se podaci odnose a koji daje samim činom popunjavanja i slanja formulara sa podacima putem našeg sajta.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj.
U slučaju da želite da nas kontaktirate putem formulara na sajtu, vi nam svojom voljom dajete podatke i podrazumeva se da ste time dali pristanak na to. Informacije koje nam tako dajete na čuvanje će biti korišćene isključivo za kontakt sa vama ili odgovor na vaša pitanja. U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas o tome obavestite i zahtevate brisanje podataka iz naše baze.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti samo naši ovlašćeni zaposleni, državni organi, naši pravni sledbenici u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.
Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Naš internet sajt ne koristi se Cookie tehnologijom i ne prati vaše aktivnosti na našem internet sajtu. Osim što memorišemo internet domen sa kojeg pristupate radi praćenja statistike posećenosti, ne koristimo bilo koji drugi način kojim bi vi mogli biti identifikovani.